Daska­los: Lama Lhun­drup
Glws­sa: Elliniká (Metáphrasi)
Etos: 2013–2019
Plik­trolo­geiste: Audio
Topos: Kala­ma­ki
Keimeno-pigi: Mahamu­dra, O Okeanos tou Alithi­nou Noimato
Syg­grafeas (pro­to­ty­pou): 9th Karma­pa Wangchuk Dorje1os chronos

Down­load Audio (787,12 MB)

Etos: 2013
Mikos: 48:54:112os chronos

Down­load Audio (988,81 MB)

Etos: 2014
Mikos: 53:24:503os chronos

Down­load Audio (983,68 MB)

Etos: 2015
Mikos: 50:18:064os chronos

Down­load Audio (778,9 MB)

Etos: 2016
Mikos: 53:14:095os chronos

Down­load Audio (1,26 GB)

Etos: 2017
Mikos: 54:37:006os chronos

Down­load Audio (774,18 MB)

Etos: 2018
Mikos: 47:23:257os chronos

Down­load Audio (1,02 GB)

Etos: 2019
Mikos: 46:28:13